ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,142
2 การเจริญเติบโต 8,576
3 การมีส่วนร่วม 8,169
4 ทัศนคติ 6,590
5 จังหวัดขอนแก่น 5,814
6 ผู้สูงอายุ 5,248
7 เกษตรกร 4,443
8 ข้าวโพด 4,187
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 4,028
10 สมุนไพรไทย 3,972
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,601
12 มันสำปะหลัง 3,195
13 เอทานอล 3,195
14 ประเทศไทย 3,025
15 เศรษฐกิจพอเพียง 3,014
16 มีส่วนร่วม 2,936
17 ชุมชน 2,912
18 นักศึกษา 2,904
19 จังหวัดเชียงใหม่ 2,778
20 อาหาร 2,739
21 เชื้อ 2,730
22 ยางพารา 2,710
23 กระบวน 2,622
24 วิจัย 2,518
25 กรุงเทพมหานคร 2,502
26 ไบโอดีเซล 2,475
27 นักเรียน 2,341
28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,327
29 ปาล์มน้ำมัน 2,270
30 อำเภอเมือง 2,223
31 Salmonella 2,222
32 สิ่งแวดล้อม 1,947
33 การออกแบบ 1,927
34 ????? 1,925
35 อุตสาหกรรม 1,899
36 เปรียบเทียบ 1,864
37 ศึกษาเฉพาะ 1,863
38 ประเทศ 1,857
39 เทคโนโลยี 1,857
40 ท้องถิ่น 1,842
41 ความคิดเห็น 1,840
42 หอยแครง 1,778
43 บัญชี 1,711
44 ??????????? 1,691
45 สังคม 1,601
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,484
47 ?????????? 1,472
48 ???????? 1,328
49 กุ้งขาว 1,308
50 ????????? 1,254
51 ?????? 1,091
52 ????????????? 1,054
53 ?????????????? 1,027
54 Xanthomonas 860
55 สารอินทรีย์ 857
56 ??????? 826
57 ข้าว 822
58 ก๊าซชีวภาพ 819
59 พลังงานทดแทน 792
60 643
61 ปูม้า 623
62 แหล่งท่องเที่ยว 613
63 เรียน 557
64 ท่องเที่ยว 553
65 อ้อย 541
66 การผสมเทียมปลาสวาย 535
67 ???????????????? 534
68 วรรณกรรมท้องถิ่น 468
69 ????????????????????? 454
70 พืชอาหารของผึ้ง 440
71 ???????????????????? 435
72 นครศรีธรรมราช 427
73 อัตลักษณ์ 408
74 strongyloides stercoralis 395
75 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 391
76 นิทาน 387
77 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 333
78 ฆ่าตัวตาย 332
79 ฝนหลวง 332
80 สาธารณสุข 331
81 การอ่านออกเสียง 327
82 การตั้งครรภ์ 319
83 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 317
84 ตำนาน 317
85 สตรอเบอรี่ 316
86 การเลี้ยงสุกร 314
87 ปลาบู่ 313
88 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 302
89 ชีวินทรีย์ 301
90 เรื่องเล่า 295
91 จ.สงขลา 293
92 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 293
93 hapalosiphon sp 291
94 รุจริน 290
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 285
96 วัชระ งามจิตรเจริญ 284
97 พิญญาพงษ์ 279
98 10190219 276
99 ระบบ ICT 276
100 52060003 274สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th