ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 10,675
2 การเจริญเติบโต 8,166
3 การมีส่วนร่วม 7,722
4 ทัศนคติ 6,265
5 จังหวัดขอนแก่น 5,515
6 ผู้สูงอายุ 4,804
7 เกษตรกร 4,133
8 ข้าวโพด 3,874
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 3,836
10 สมุนไพรไทย 3,701
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,329
12 เอทานอล 2,968
13 ประเทศไทย 2,872
14 มันสำปะหลัง 2,823
15 ชุมชน 2,699
16 นักศึกษา 2,682
17 มีส่วนร่วม 2,655
18 เศรษฐกิจพอเพียง 2,580
19 จังหวัดเชียงใหม่ 2,546
20 อาหาร 2,489
21 ยางพารา 2,432
22 เชื้อ 2,395
23 กระบวน 2,338
24 ไบโอดีเซล 2,329
25 วิจัย 2,279
26 กรุงเทพมหานคร 2,267
27 นักเรียน 2,145
28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,096
29 ปาล์มน้ำมัน 2,083
30 Salmonella 2,059
31 อำเภอเมือง 2,045
32 ????? 1,872
33 สิ่งแวดล้อม 1,751
34 การออกแบบ 1,731
35 อุตสาหกรรม 1,726
36 เทคโนโลยี 1,696
37 ประเทศ 1,679
38 เปรียบเทียบ 1,674
39 ท้องถิ่น 1,670
40 ศึกษาเฉพาะ 1,661
41 หอยแครง 1,659
42 ความคิดเห็น 1,649
43 ??????????? 1,644
44 บัญชี 1,487
45 สังคม 1,459
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,445
47 ?????????? 1,424
48 ???????? 1,283
49 กุ้งขาว 1,226
50 ????????? 1,209
51 ?????? 1,050
52 ????????????? 1,014
53 ?????????????? 987
54 Xanthomonas 786
55 ข้าว 786
56 ??????? 784
57 ก๊าซชีวภาพ 781
58 สารอินทรีย์ 775
59 พลังงานทดแทน 732
60 แหล่งท่องเที่ยว 570
61 ปูม้า 568
62 ท่องเที่ยว 519
63 อ้อย 518
64 เรียน 506
65 ???????????????? 500
66 การผสมเทียมปลาสวาย 494
67 วรรณกรรมท้องถิ่น 431
68 พืชอาหารของผึ้ง 415
69 ????????????????????? 414
70 ???????????????????? 403
71 นครศรีธรรมราช 392
72 strongyloides stercoralis 376
73 อัตลักษณ์ 372
74 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 366
75 นิทาน 356
76 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 306
77 ฆ่าตัวตาย 299
78 ฝนหลวง 298
79 การอ่านออกเสียง 292
80 สาธารณสุข 291
81 การตั้งครรภ์ 289
82 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 289
83 ปลาบู่ 288
84 สตรอเบอรี่ 287
85 ตำนาน 282
86 การเลี้ยงสุกร 278
87 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 272
88 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 270
89 เรื่องเล่า 266
90 hapalosiphon sp 265
91 ชีวินทรีย์ 265
92 รุจริน 265
93 จ.สงขลา 263
94 วัชระ งามจิตรเจริญ 262
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 260
96 10190219 256
97 52060003 256
98 ระบบ ICT 256
99 พิญญาพงษ์ 254
100 เรื่องกาฬโรค 253สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th