ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 11,043
2 การเจริญเติบโต 8,474
3 การมีส่วนร่วม 8,084
4 ทัศนคติ 6,522
5 จังหวัดขอนแก่น 5,742
6 ผู้สูงอายุ 5,167
7 เกษตรกร 4,369
8 ข้าวโพด 4,147
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 3,989
10 สมุนไพรไทย 3,928
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,536
12 มันสำปะหลัง 3,134
13 เอทานอล 3,128
14 ประเทศไทย 2,968
15 ชุมชน 2,859
16 มีส่วนร่วม 2,858
17 นักศึกษา 2,841
18 เศรษฐกิจพอเพียง 2,826
19 จังหวัดเชียงใหม่ 2,722
20 อาหาร 2,683
21 เชื้อ 2,632
22 ยางพารา 2,612
23 กระบวน 2,528
24 วิจัย 2,456
25 ไบโอดีเซล 2,444
26 กรุงเทพมหานคร 2,443
27 นักเรียน 2,290
28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,272
29 ปาล์มน้ำมัน 2,233
30 Salmonella 2,181
31 อำเภอเมือง 2,179
32 ????? 1,916
33 สิ่งแวดล้อม 1,892
34 การออกแบบ 1,876
35 อุตสาหกรรม 1,832
36 ศึกษาเฉพาะ 1,817
37 เทคโนโลยี 1,805
38 เปรียบเทียบ 1,801
39 ท้องถิ่น 1,795
40 ประเทศ 1,794
41 ความคิดเห็น 1,780
42 หอยแครง 1,756
43 ??????????? 1,678
44 บัญชี 1,655
45 สังคม 1,551
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,471
47 ?????????? 1,465
48 ???????? 1,315
49 กุ้งขาว 1,293
50 ????????? 1,243
51 ?????? 1,080
52 ????????????? 1,043
53 ?????????????? 1,016
54 สารอินทรีย์ 840
55 Xanthomonas 839
56 ??????? 815
57 ข้าว 810
58 ก๊าซชีวภาพ 803
59 พลังงานทดแทน 778
60 ปูม้า 604
61 แหล่งท่องเที่ยว 595
62 ท่องเที่ยว 537
63 เรียน 537
64 อ้อย 533
65 ???????????????? 525
66 การผสมเทียมปลาสวาย 522
67 วรรณกรรมท้องถิ่น 453
68 ????????????????????? 445
69 พืชอาหารของผึ้ง 430
70 ???????????????????? 428
71 นครศรีธรรมราช 416
72 อัตลักษณ์ 390
73 strongyloides stercoralis 388
74 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 381
75 นิทาน 377
76 342
77 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 323
78 ฝนหลวง 317
79 ฆ่าตัวตาย 316
80 สาธารณสุข 313
81 การอ่านออกเสียง 310
82 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 307
83 การตั้งครรภ์ 305
84 ตำนาน 304
85 สตรอเบอรี่ 303
86 ปลาบู่ 302
87 การเลี้ยงสุกร 300
88 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 290
89 ชีวินทรีย์ 286
90 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 285
91 จ.สงขลา 284
92 เรื่องเล่า 283
93 hapalosiphon sp 282
94 รุจริน 279
95 วัชระ งามจิตรเจริญ 276
96 การอนุบาลลูกกุ้ง 275
97 10190219 270
98 พิญญาพงษ์ 270
99 ระบบ ICT 270
100 52060003 268สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th