ค้นหา

รายงานคำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
ลำดับ คำค้น จำนวน
1 ความพึงพอใจ 10,851
2 การเจริญเติบโต 8,315
3 การมีส่วนร่วม 7,881
4 ทัศนคติ 6,380
5 จังหวัดขอนแก่น 5,631
6 ผู้สูงอายุ 4,954
7 เกษตรกร 4,245
8 ข้าวโพด 4,019
9 พลังงานแสงอาทิตย์ 3,919
10 สมุนไพรไทย 3,823
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,428
12 เอทานอล 3,046
13 มันสำปะหลัง 2,961
14 ประเทศไทย 2,902
15 ชุมชน 2,780
16 นักศึกษา 2,760
17 มีส่วนร่วม 2,751
18 เศรษฐกิจพอเพียง 2,654
19 จังหวัดเชียงใหม่ 2,623
20 อาหาร 2,576
21 ยางพารา 2,524
22 เชื้อ 2,498
23 กระบวน 2,410
24 ไบโอดีเซล 2,392
25 วิจัย 2,360
26 กรุงเทพมหานคร 2,342
27 นักเรียน 2,213
28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,168
29 ปาล์มน้ำมัน 2,167
30 Salmonella 2,131
31 อำเภอเมือง 2,106
32 ????? 1,890
33 สิ่งแวดล้อม 1,800
34 การออกแบบ 1,783
35 อุตสาหกรรม 1,757
36 เทคโนโลยี 1,741
37 ศึกษาเฉพาะ 1,733
38 เปรียบเทียบ 1,721
39 ประเทศ 1,718
40 ท้องถิ่น 1,717
41 หอยแครง 1,716
42 ความคิดเห็น 1,700
43 ??????????? 1,658
44 บัญชี 1,584
45 สังคม 1,492
46 สิ่งประดิษฐ์ 1,458
47 ?????????? 1,442
48 ???????? 1,296
49 กุ้งขาว 1,261
50 ????????? 1,222
51 ?????? 1,062
52 ????????????? 1,026
53 ?????????????? 1,000
54 สารอินทรีย์ 820
55 Xanthomonas 817
56 ข้าว 800
57 ??????? 796
58 ก๊าซชีวภาพ 792
59 พลังงานทดแทน 763
60 ปูม้า 587
61 แหล่งท่องเที่ยว 579
62 ท่องเที่ยว 526
63 อ้อย 525
64 เรียน 520
65 ???????????????? 510
66 การผสมเทียมปลาสวาย 509
67 วรรณกรรมท้องถิ่น 442
68 ????????????????????? 429
69 พืชอาหารของผึ้ง 422
70 ???????????????????? 412
71 นครศรีธรรมราช 406
72 strongyloides stercoralis 382
73 อัตลักษณ์ 381
74 การเบลนด์ยาง NR BR และ SBR 374
75 นิทาน 367
76 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 317
77 ฝนหลวง 307
78 ฆ่าตัวตาย 306
79 สาธารณสุข 303
80 การผลิตมะม่วงนอกฤดู 300
81 การอ่านออกเสียง 300
82 การตั้งครรภ์ 296
83 ปลาบู่ 295
84 สตรอเบอรี่ 295
85 ตำนาน 293
86 การเลี้ยงสุกร 288
87 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 283
88 ถ่านจากเปลือกทุเรียน 278
89 จ.สงขลา 277
90 hapalosiphon sp 275
91 เรื่องเล่า 274
92 ชีวินทรีย์ 273
93 รุจริน 272
94 วัชระ งามจิตรเจริญ 272
95 การอนุบาลลูกกุ้ง 269
96 10190219 265
97 ระบบ ICT 265
98 52060003 263
99 พิญญาพงษ์ 263
100 เรื่องกาฬโรค 259สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th